Fermentacja ciśnieniowa
#1
1. Effects on Flavour of Innovations in Brewery Equipment and Processing: A Review
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf....tb00098.x
(1999/2001r.)

.pdf   J Institute Brewing - 2012 - Meilgaard - Effects on Flavour of Innovations in Brewery Equipment and Processing A Review.pdf (Rozmiar: 1,48 MB / Pobrań: 0)

wysokość fermentora wpływa na zmniejszenie produkcji estrów: octanu etylu i octanu amylu
przy 10m (czyli ~15psi / ~1atm na dnie) redukcja rzędu 50%

fermentacja ciśnieniowa była popularna w środkowej Europie w latach 1950-70
sposób na redukcję estrów podczas fermentacji dużych ilości piwa, kiedy podnoszono temperaturę w celu przyspieszenia produkcji
redukcja różna dla różnych estrów, ale ogólna reguła: ciśnienie fermentacji (bar) = temperatura © / 10

2. The formation of esters and higher alcohols during brewery fermentation; The effect of carbon dioxide pressure.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf....tb01137.x
(1992r.)

.pdf   J Institute Brewing - November‐December 1992 - Renger - THE FORMATION OF ESTERS AND HIGHER ALCOHOLS DURING BREWERY.pdf (Rozmiar: 668,19 KB / Pobrań: 0)

próbowali 1, 2 oraz 3 atm
znaczna redukcja biomasy i substancji lotnych przy 3 atm

3. Inhibition of Beer Volatiles Formation by Carbon Dioxide Pressure
https://www.agraria.com.br/extranet_2016...880448.pdf
(1976r)

.pdf   inibicao_de_volateis_na_cerveja_por_co2_1601487880448.pdf (Rozmiar: 207,5 KB / Pobrań: 0)

fermentacja w 22C przy 8psi daje takie same efekty jak 15C przy 0 psi
przy 1 atm większość związków lotnych ulega znacznej redukcji, niektóre o 50%, ale średnio o ~20%

4. Effects of a Small Increase in Carbon Dioxide Pressure during Fermentation on Wine Aroma
https://www.mdpi.com/2304-8158/9/10/1496
(2020r.)

.pdf   foods-09-01496-v2.pdf (Rozmiar: 1,6 MB / Pobrań: 0)

jedyna praca poświęcona fermentacji wina pod ciśnieniem, jaką znalazłem
zakres 0,2atm - 1atm

wyniki kompletnie odmienne niż w piwowarstwie:
samples fermented under slight overpressure conditions were found to be significantly di fferent
sensory tests revealed that the significant chemical di erences were also perceivable
wzrosty są znaczące i tym większe im niższe nadciśnienie (największe przy 0,2 atm)

zmierzyli dużo więcej związków aromatycznych niż w poprzednich pracach

--
przykładowe przemysłowe fermentory izobaryczne / ciśnieniowe
https://www.czechminibreweries.com/pl/be...ion-tanks/
https://spadoni-fb.it/en/product/unitank...fermenter/
https://www.minoxsrl.it/en/product/stain...fermenter/
Odpowiedz


Skocz do: