Sztuczne gazowanie

Ciśnienie jakie należy ustawić na manometrze, żeby przy danej temperaturze cydr w keg’u nagazował się do wybranego poziomu.

Ciśnienie w bar:

tabela_CO2_keg_bar

Ciśnienie w psi:

tabela_CO2_keg_psi

Ciśnienie w atm:

tabela_CO2_keg_atm

Alternatywnie, można posłużyć się kalkulatorem, na którym dodatkowo można sprawdzić wpływ zmian temperatury keg’a na poziom nagazowania już nasyconej zawartości:

Więcej szczegółów we wpisie pod tym linkiem.